Βάλτε ένα ShooAway δίπλα στα τρόφιμα που θα ψήσετε και ένα δίπλα σ’ αυτά που έχετε ήδη ψήσει