Τοποθετήστε το SHOOAWAY μπροστά στο παράθυρο ώστε να μην επιτρέπει στα ενοχλητικά ιπτάμενα έντομα να εισέλθουν στο σπίτι.